Newyddion

 • Anti-virus light down jacket protect your family

  Mae siaced gwrth-firws golau i lawr yn amddiffyn eich teulu

  Siaced i lawr gwrthficrobaidd a gwrthfeirysol: mae'r firws yn organeb fach syml sy'n cynnwys dim ond un math o asid niwclëig (DNA neu RNA) y mae'n rhaid iddo fyw mewn celloedd leinin a lluosogi trwy ddyblygu. Mae firysau iach yn syml o ran strwythur ac yn fach o ran maint, maen nhw all ma ...
  Darllen mwy
 • Epidemic prevention and control measures _ Epidemic prevention knowledge

  Mesurau atal a rheoli epidemig _ Gwybodaeth atal epidemig

  Mesur Atal Epidemig Coronafirws Newydd 1 Mesur 1 、 Sut gall y cyhoedd amddiffyn eu hunain rhag yr epidemig niwmonia newydd? 1. Lleihau ymweliadau ag ardaloedd gorlawn. 2. Awyru'ch ystafell yn rheolaidd gartref neu yn y gwaith. 3. Gwisgwch fwgwd bob amser pan fydd gennych f ...
  Darllen mwy
 • Join Higg Index

  Ymunwch â Mynegai Higg

  Mynegai Higg a ddatblygwyd gan y Glymblaid Abid Gynaliadwy, mae Mynegai Higg yn gyfres o offer sy'n galluogi brandiau, manwerthwyr, a chyfleusterau o bob maint - ar bob cam yn eu taith cynaliadwyedd - i fesur a ...
  Darllen mwy